Begrafenis voor Moslims

Belangrijkste punten voor een begrafenis voor Moslims

moslim begrafenis

De dood komt vaak onverwachts en het geregel van een begrafenis begint vaak na de dood. Door middel van een checklist kunnen een paar belangrijke punten doorlopen worden die belangrijk zijn voor het regelen van een begrafenis voor moslims op islamitische wijze.

De belangrijkste punten bij een begrafenis voor Moslims

 • De dode moet alleen begraven worden (alleen bij uitzonderlijke gevallen of overmacht wordt een gemeenschappelijke grafkuil aanvaard).
 • Het graf moet richting Mekka liggen.
 • De overledene moet op zijn rechterkant in het graf worden gelegd.
 • Het graf dient niet versierd te worden. Het graf mag enkel een beetje verhoogd worden met bijvoorbeeld twee heuveltjes zand, zodat men herkent dat daar iemand begraven ligt.
 • In noodsituatie is het pas toegestaan om het stoffelijk overschot, dat na jaren in de grond te hebben gezeten, te verplaatsen als het overschot geheel ontbonden is.
 • Het is mogelijk om door de nabestaanden een stuk grond te reserveren voor een begrafenis voor moslims.
 • Het is niet toegestaan om op het graf te lopen of zitten.
 • Het is de bedoeling dat moslims tussen de moslims begraven worden.
 • De overledene wordt niet in een kist begraven.
 • De overledene wordt niet begraven in eigen kledij. De overledene draagt enkel en alleen een lijkwade.
 • Het graf moet aan een bepaald diepte voldoen. Hiervoor zijn twee opties:
  1. De eerste en tevens de beste optie is dat de overledene wordt begraven in de Lahd. Dat is een spleet aan de zijkant van een graf met uitzicht naar de heilige stad Mekka.
  2. Een tweede optie is begraven worden in de Shaq. De shak is een diepe, rechthoekige kuil in de grond.
 • Met stenen wordt het graf afgedekt, maar voordat dit gebeurt moet eerst de wanden van het graf verstevigd worden. Met zand wordt de kuil weer dichtgemaakt.
 • De kosten die worden gemaakt om de overledene te begraven, moet worden afgetrokken van het vermogen van de overledenen. Is dit niet mogelijk, dan moeten deze kosten betaald worden door de nabestaanden die wettelijk erven van de overledene. Of tenslotte kan de moslimgemeenschap deze kosten ten laste krijgen.