Islamitische Begraafplaats

Hoe een Islamitische begraafplaats eruitziet

islam en de dood

In de Islam wordt een moslim zo snel mogelijk begraven zodat hij zo van zijn eeuwige rust in het graf kan genieten. Een overledene zal alleen maar lijden als hij zich buiten het graf bevindt. Vandaar dat een moslim na de dodengebed zo snel mogelijk naar het graf wordt vervoert. Maar hoe ziet zo’n begraafplaats van eeuwige rust er dan precies uit?

Omheining

Om duidelijk het verschil te laten zien tussen een islamitische begraafplaats en een niet islamitische begraafplaats in Nederland wordt tegenwoordig vaak een omheining van het islamitische gedeelte aangelegd. Ook wordt gewaardeerd dat een bordje aangeeft dat het een islamitische begraafplaats is. Vaak staat dit in het Arabisch en Nederlands geschreven. Zodat mensen die geen Arabisch kunnen toch het onderscheid kunnen maken tussen een islamitische begraafplaats en een niet-islamitische begraafplaats. Dit geldt ook voor hen die geen Nederlands kunnen.

Tableau

De meeste islamitische begraafplaatsen in Nederland hebben vaak een tafel bij de ingang staan. In de Islam wordt er eerst gebeden voor een overledene alvorens hij in het graf geplaatst wordt. De tafel dient als een plek waar de overledene neergezet kan worden zodat de bijwoners van de begrafenis het gebed voor de overledene kunnen verrichten.

Watertappunt

Op veel islamitische begraafplaatsen is er een speciale voorziening, namelijk de waterttappunt. Bij een waterttappunt kunnen de bezoekers de wassing verrichten voor het gebed.

Geen ornamenten

In de islam wordt elk overleden persoon hetzelfde begraven. In tegenstelling tot niet-moslims worden moslims allemaal begraven in een lijkwade. Het graf is bij de moslims ook allemaal hetzelfde. Dit staat voorgeschreven in het geloof: in het graf bestaat er geen diversiteit in kledij, ligplaats of gradatie.
Islamitische begraafplaatsen dienen om deze reden ook geen ornamenten aan graven toe te laten om gradatie toe te schrijven aan een overledene. Iemand met een hoge gradatie in het wereldse leven heeft in het graf een evengrote rang als een ander overledene.

Islamitische begraafplaatsen in Nederland

Gelukkig zijn er nu verschillende begraafplaatsen in Nederland die een aantal plekken met eeuwigdurende grafrecht ter beschikbaar stellen. Hierdoor krijgen moslims meer mogelijkheden om in Nederland begraven te worden. Vind hier een overzicht van begraafplaatsen met eeuwige grafrust.