Islamitische begrafenis

Waar moet een Islamitische begrafenis aan voldoen?

leven na de dood islam

God zei: holyquran-icon“Iedere ziel zal de dood proeven” (Koran 3:185) . Elk persoon zal ooit blootgesteld worden aan vragen over islamitische begrafenissen. Om een islamitische begrafenis in goede banen te leiden is het goed om als moslim zijnde te realiseren dat een islamitische begrafenis moet voldoen aan bepaalde rituelen.

Waar begraven worden?

Het is aanbevolen door de Profeet Mohammed (Vrede Zij Met Hem) begraven te worden op de plek waar men overlijdt. Echter prefereren moslims decennia lang om begraven te worden in hun land van herkomst.

Tegenwoordig kiezen steeds meer moslims voor een begrafenis in Nederland. Daardoor ontstaan er meer mogelijkheden (met eeuwige grafrust).

De stichting IBW, dat staat voor stichting islamitische begrafeniswezen, pleit sinds jaar en dag voor begrafenissen die uitsluitend islamitisch zijn. Zo bestaat er tegenwoordig een islamitische begraafplaats met eeuwige rust in Almere. Ook begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam biedt eeuwige rust aan voor moslims.

Verder is de stichting BIBIN vergevorderd met het openen van een volledig islamitische begraafplaats. Een primeur in Europa, mede mogelijk gemaakt door donaties. Bekijk de laatste status van dit project hier.

Voor het begraven

Na het Djanazah gebed( dodengebed) wordt het opgebaarde lichaam in een kist of op een lijkbaar gedragen naar de begraafplaats. De aanwezigen van het Djanazah gebed kunnen ervoor kiezen om naar huis te gaan, biddend mee te lopen naar de begraafplaats met de begrafenisstoet of nog te blijven na de begrafenis om smeekbedes te reciteren.
Een overledene kan na zijn dood nog horen, voelen en ruiken, daarom wordt vanuit Islamitisch perspectief een overledene zo snel mogelijk begraven zodat de overledene niet lijdt en zodat de overledene snel in zijn laatste rustplaats Allah’s genade kan ontvangen.

Tijdens het begraven

Het graf kent twee types: de Lahd en de Shaq. De Lahd kent een spleet aan de zijkant van een graf met uitzicht naar Mekka. De Shaq is een rechthoekige diepe kuil in de grond, waarin het lichaam van de overledene wordt begraven. Na de begrafenisstoet, dat ook wel een uitvaartstoet kan worden genoemd, wordt de overledene uit de kist of lijkbaar gehaald en rustig aan zijn rechterzijde in het graf geplaatst. Het hoofd van de overledene moet richting de heilige stad Mekka liggen. Boven het hoofd wordt met een steen of een plankje een soort van afdakje gemaakt zodat bij het begraven het hoofd niet direct in contact komt met aarde. Voordat het graf wordt gesloten, wordt drie keer met twee handen vol water besproeid in het graf. De aanwezigen scheppen met de schop om de beurt zand in het graf. Zodat het graf goed sluit.