Gedrag bij de dood

Wat kan ik doen als iemand binnenkort overlijdt?

islamitische begrafenis vrouwen

De dood kan bij veel mensen een benauwd gevoel geven. Al helemaal als het gaat om iemand die u goed kent. Veel moslims vragen zich daarom ook af hoe men zich dient te gedragen als iemand is overleden. Ook “Wat dien ik te doen als mij wordt verteld dat iemand binnenkort komt te overlijden?” is vaak een vraag waar men niet zo gauw antwoord op durft te geven.

Vergeven

Bent u in de gelegenheid om een persoon in zijn laatste levensfase te bereiken dan is dat een mooie gunst waar u gebruik van dient te maken. Immers is het niet altijd mogelijk om een persoon in zijn sterfbed te treffen. Heeft u iets (onbewust) verkeerds gedaan waar u graag vergiffenis voor wilt vragen dan is dit de kans om dat te doen. Het kan voorkomen dat de persoon in zijn sterfbed u om vergiffenis wil vragen. Dit is dan het allerlaatste moment in dit wereldse leven om elkaar te vergeven. Maak daar ook gebruik van.

Koran en smeekbedes reciteren

Na het overlijden van een dierbare kan de pijn in het graf verlicht worden door Koran en smeekbedes te reciteren voor de overledene.
Het huilen en geweeklaag om een overledene doet uzelf en de overledene meer kwaad dan goed. Tranen van verdriet geeft de dode namelijk nog meer verdriet en ook de pijn in het graf wordt daardoor niet minder. Wilt u uw geliefde broeder of zuster helpen meer rust te schenken in het graf? Dan wordt u aangeraden om daden te verrichten die zowel voor u als voor de overledene voor hassanaats gaat zorgen. Hierbij kan gedacht worden aan aalmoezen schenken in naam van de overledene of het gedenken van Allah en het reciteren van smeekbedes en de Heilige Koran.

Schenk de overledene een verdraagzame dood. Help de nabestaanden als ze ergens hulp bij nodig hebben. En geef uzelf ook de tijd om het te verwerken.