Leven na dood in de Islam

De islam kent geen eindpunt in het leven.

leven na de dood islam

Bij de zwangerschap heeft God al geschreven wat het ongeboren kind allemaal zal meemaken in het Leven. Precies staat geschreven in Zijn Boek wanneer het kind wordt geboren en wanneer zijn laatste adem wordt uitgeblazen. De islam kent geen eindpunt in het leven. De dood kan gezien worden als een proloog uit een boek.

Azrâil

Het lichaam wordt na de dood gescheiden van de ziel. De ziel wordt door Azrâil, de engel des doods, gebracht naar de tussenwereld. In het wereldse leven is ons ziel gebonden met het lichaam. De ziel is afhankelijk van het lichaam om te functioneren.
In de ‘tussenwereld’ is de ziel niet meer afhankelijk van het lichaam. Bijvoorbeeld het horen, zien en denken wordt onafhankelijk van het lichaam, net als bij het dromen in het wereldse leven.

Het grafsleven

Tussen het wereldse leven en het hiernamaalse zit het grafsleven. Dat is een soort tussenwereld waar de moslim wacht op de Dag des Oordeels. Wanneer het lijk is begraven komen de twee engelen Nekir en Moenker de doden ondervragen.

Beloning en straf

Praktiserende moslims zullen in het grafsleven kennis blijven vergaren. Hoe beter je als moslims in het wereldse leven was, hoe meer je beloont wordt in het graf.

Dag des Oordeels

De ziel zal na het grafsleven terugkeren naar haar herschapen lichaam in het graf. Dit wordt de wederopstanding genoemd. Na de wederopstanding zal de ziel met lichaam berecht worden voor alle daden die ze verricht heeft op de wereld.

Hemel of Hel

Na de Dag des Oordeels komt het lichaam met haar ziel terecht in de hel of de hemel. Pijn en genot zal zoals op aarde door zowel de ziel als het lichaam gevoeld worden.